سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر دزفول (نوبت اول)
جلسه مجمع عمومی اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر دزفول راس ساعت 9 شب روز پنج شنبه 15 دی ماه 1390 در محل مسجد حضرت مهدی(عج) واقع در کوی انقلاب خیابان هشتم تشکیل میشود. بدین وسیله از کلیه اعضای محترم اتحادیه تقاضا میشود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.

تذکرات:
1- طبق ماده 22 آیین نامه نحوه برگزاری مجامع هر یک از اعضا میتوانند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می گردد، قرار گیرد.
2- طبق ماده 19 آیین نامه نحوه برگزاری مجامع در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده تام الاختیاری (از میان اعضای تعاونی یا خارج آن) برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید. تعداد آوا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
3- افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرسان دارند، ظرف مدت یک هفته از زمان انتشار آگهی جهت ثبت نام و تکمیل فرم کاندیداتوری به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند.


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی

آخرین عکسهای پروژه مورخ 24 آذر 90
برای دیدن عکسها در سایز بزرگتر روی آنها کلیک کنید.

سایت مهرشهر دزفول- شرکت تنگوان اندیمشک - گروه های 1 الی 7

مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت سیویل دز - گروه های 8 الی 14

مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت فلات آسیا - گروه های 15 الی 23

مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت مجذوب سازه خوزستان - گروه های 24 و 25 و 43

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت سازه 2000 شمال - گروه های 26 الی 31

مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول- شرکت سیویل دز - گروه های 32 الی 42

مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول- شرکت سازه 2000 شمال - گروه های 44 الی 46

مهرشهر دزفول

سایت های مهرشهر دزفول و مهرشهر دزفول - شرکت نمایان کار ایلام - گروه آموزش کشاورزی

مهرشهر دزفول

مسجد ولایت مهرشهر

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مدرسه شماره 1 مهرشهر

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

عملیات گازرسانی به مهرشهر

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی

روز جمعه 4 آذر بازدید گروه هایی از متقاضیان که تاکنون به محل پروژه دعوت نشده بودند، انجام گرفت.
در این بازدید گروه های 24 تا 31 و نیز 43 تا 46 از محل ساختمانهای خود در مهرشهر دیدن کردند.
دعوت از این گروه ها در محل سایت های پروژه مهرشهر دزفول و نیز پروژه مهرشهر دزفول و پروژه مهرشهر دزفول (شرکت های مجذوب سازه خوزستان و سازه 2000 شمال) صورت گرفت.
در این دیدارها مدیرعامل اتحادیه آقای طهرانی نژاد در مورد چگونگی پیشرفت پروژه از قبل از آماده سازی تا زمان ساخت توضیحاتی ارائه دادند.
همچنین به کلیه حاضرین پکیج های اطلاع رسانی محتوی عملکرد اتحادیه و نیز یک دی وی دی شامل عکسهایی از سایت پلان و عکسهایی از نمونه تکمیل شده ساختمانها و نیز کلیپی از پروژه به متقاضیان داده شد.
تا این تاریخ کلیه گروه ها از طرح مهرشهر بازدید کرده اند.


بازدید پروژه مهرشهر دزفول

بازدید پروژه مهرشهر دزفول

بازدید پروژه مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی

آخرین عکسهای پروژه مورخ 1 آذر 90
برای دیدن عکسها در سایز بزرگتر روی آنها کلیک کنید.

سایت مهرشهر دزفول- شرکت تنگوان اندیمشک - گروه های 1 الی 7

پروژه مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت سیویل دز - گروه های 8 الی 14

پروژه مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت فلات آسیا - گروه های 15 الی 23

پروژه مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت مجذوب سازه خوزستان - گروه های 24 و 25 و 43

پروژه مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت سازه 2000 شمال - گروه های 26 الی 31

پروژه مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول- شرکت سیویل دز - گروه های 32 الی 42

پروژه مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول- شرکت سازه 2000 شمال - گروه های 44 الی 46

پروژه مهرشهر دزفول

سایت های مهرشهر دزفول و مهرشهر دزفول - شرکت نمایان کار ایلام - گروه آموزش کشاورزی

پروژه مهرشهر دزفول

مدرسه شماره 1 مهرشهر

پروژه مهرشهر دزفول

مسجد ولایت مهرشهر

پروژه مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی