سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مسکن مهر، با حضور اکثریت اعضا، هفتم تیر ماه 91 با دستور کار زیر برگزار شد:
1- گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 90
2- گزارش بازرسان اتحادیه در سال 90
3- بررسی صورت های مالی سال 90 و بودجه پیشنهادی سال 91
4- بررسی آیین نامه اداری و استخدامی ابلاغی از اداره تعاون


بعد تصویب موارد فوق دستور کار بعدی مجمع جهت انتخاب هیئت بازرسان برای سال 91 به انجام رسید:
بازرسین اصلی:
1- آقای محمد رجایی پور با 17 رای
2- آقای احسان پورمحمود با 15 رای
3- عبدالرضا نادبی با 12 رای


و بازرس علی البدل:
آقای علیرضا فرهیخته با 5 رای

سپس از مدیران تعاونی های برتر با اهدای هدایایی تشکر به عمل آمد.

مجمع سالیانه اتحادیه مسکن مهر دزفول

مجمع سالیانه اتحادیه مسکن مهر دزفول

مجمع سالیانه اتحادیه مسکن مهر دزفول

مجمع سالیانه اتحادیه مسکن مهر دزفول

مجمع سالیانه اتحادیه مسکن مهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی