سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

شرایط استفاده از تسهیلات خود مالکین
1- وجود زمین در محدوده خدمات شهری با کاربری مسکونی و رعایت ضوابط شهرسازی (دارا بودن پروانه ساختمانی)
2- دارا بودن سند مالکیت قطعی آراد به نام مالک و یا تعاونی (وکالتنامه ثبتی تا اطلاع ثانوی غیر قابل قبول می باشد).
3- رعایت الگوی مسکن در طراحی واحدهای مسکونی
4- معرفی افراد واجد شرایط مسکن مهر به تعداد واحدهای مسکونی احداثی ( خانم فقط در صورت سرپرست خانوار بودن)
5- شرایط مسکن عبارتند از: متاهل بودن، سابقه 5 سال سکونت در آن شهر، عدم سابقه مالکیت زمین و یا مسکن ( به استثنای مالک زمین)، عدم استفاده از زمین و تسهیلات دولتی (سبز بودن فرم ج)
6- ارائه تعهد نامه محضری به بانک مبنی بر انتقال سند افراز شده واحدها به نام افراد معرفی شده پس از احداث

مدارک لازم جهت معرفی به بانک

1- درخواست کتبی متقاضی

2- کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسرش

3- دو سری کپی کامل از مدارک ذیل به همراه دو عدد پوشه:

      1- کپی برابر اصل سند مالکیت زمین
      2- کپی برابر اصل پروانه ساخت
      3- نقشه های مصوب و ممهور به مهر نظام مهندسی
      4- پلان موقعیت زمین
      5- گزارش ناظر مبنی بر پیشرفت فیزیکی و استحکام بنای طبقه موجود جهت احداث طبقه فوقانی
      6- لیست افراد معرفی شده واجد شرایط و فرم ج صادر شده توسط واحد آمار سازمان
      7- در صورت اقدام در قالب تعاونی اساسنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات
      8- تاییدیه اداره تعاون


تسهیلات فوق تا سقف 80 درصد هزینه ساخت و حداکثر 200 میلیون ریال جهت هر واحد و پرداخت و پرداخت آن بصورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت فیزیکی می باشد.

ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی