سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

صورتجلسه مدیران تعاونی های سایت های مهرشهر دزفول و مهرشهر دزفول و پیمانکار ساخت (شرکت نمایان کار ایلام) مورخه 16 فروردین 1391 جهت اطلاع مدیران تعاونی های مذکور به اطلاع می رسد.

برای دیدن در سایز اصلی روی عکس کلیک کنید

مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی

آخرین عکسهای پروژه در فروردین 91
برای دیدن عکسها در سایز بزرگتر روی آنها کلیک کنید.
سایت مهرشهر دزفول- شرکت تنگوان اندیمشک - گروه های 1 الی 7

مهرشهر دزفول

سایت مهرشهر دزفول - شرکت سیویل دز - گروه های 8 الی 14

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول
سایت مهرشهر دزفول - شرکت فلات آسیا - گروه های 15 الی 23


مهرشهر دزفول
سایت مهرشهر دزفول - شرکت مجذوب سازه خوزستان - گروه های 24 و 25 و 43

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

نمای گروه های مهرشهر دزفول و مهرشهر دزفول شرکت سازه 2000 شمال - گروه های 26 الی 31 و 44 الی 46

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول
سایت مهرشهر دزفول- شرکت سیویل دز - گروه های 32 الی 42

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول
سایت های مهرشهر دزفول و مهرشهر دزفول - شرکت نمایان کار ایلام - گروه آموزش کشاورزی

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مسجد ولایت مهرشهر

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مدرسه شماره 1 مهرشهر

مهرشهر دزفول


دو نمای جدید

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی