سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

عملیات ساخت بلوک هایی که قرارداد آنها با پیمانکار منعقد گردیده است، شروع شده است.
این 6 پیمانکار ساخت هر کدام وظیفه ساخت تعدادی از بلوک های منطقه مهرشهر را بر عهده دارند.

1-شرکت نمایان کار:             22بلوک، مجموعا 424 واحد
2-شرکت سیویل دز:             15 بلوک، مجموعا 278 واحد
3-شرکت فلات آسیا:            13 بلوک، مجموعا 270 واحد
4-شرکت تنگوان:                  13 بلوک، مجموعا 264 واحد

5-شرکت نیک تابان دز:           8 بلوک، مجموعا 160 واحد
6-شرکت آرمان ساخت دز:      8 بلوک، محموعا 160 واحد


برای دیدن عکسها، به ادامه مطلب بروید

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

آغاز به کار عملیات ساختمانی مهرشهر دزفول

 

 

 


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی