سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

عملیات اجرایی در قطعاتی که در مرحله دوم و سوم تحویل پیمانکار شده اند، شروع شده است. با شروع عملیات ساخت توسط شرکت های سیویل دز، پردیس سازه، مجذوب سازه و سازه دوهزار شمال، تمام بلوک های مهرشهر در حال ساخت و ساز می باشند.
شرکت سیویل دز پیمانکار قطعه 4-3 ، شرکت مجذوب سازه پیمانکار 12-4 ، شرکت سازه دوهزار شمال پیمانکار 11-4 و 15-4 و شرکت پردیس سازه پیمانکار قطعه 9-4 است.


مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول

مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی