سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

دوشنبه 26 اردیبهشت ماه عبدالرضا احسانی نیا، سرپرست فرمانداری شهرستان دزفول در مهرشهر حضور یافته و مسائل مهرشهر را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
ایشان ضمن تاکید بر رعایت اصول ایمنی بر سریعتر شدن اجرای پروژه تاکید کردند.
آقای احسانی نیا همچنین وعده برگزاری هر هفته جلسه با حضور پیمانکاران را دادند.


حضور فرماندار در مهرشهر دزفول

حضور فرماندار در مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی