سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

دیروز دوشنبه، در محل کانون نظام مهندسی شهرستان دزفول، جلسه ای با حضور مهندسین عالیه پروژه مهرشهر و مهندس معارفی و نیز نماینده پیمانکاران تشکیل شد.
ناظرین عالیه در این جلسه به بررسی مسائل فنی ساختمانها پرداخته و بر ضرورت افزایش کیفیت و نیز سرعت کار تاکید کردند.


جلسه نظام مهندسی مهرشهر دزفول

جلسه نظام مهندسی مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی