سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

خبر جدید مسکن مهر:با پیگیری برادر مهندس همتی،مشاور محترم وزیرمسکن،تمامی درخواست های اتحادیه مسکن مهردزفول به تأییدجناب آقای نیکزاد،وزیرمحترم مسکن، رسید.
این موارد به شرح ذیل می باشند: تخصیص وام 25 میلیون تومانی به 756 واحد مرحله دوم، افزایش سطح زیربنای مساجد مهرشهر به 500 متر مربع زیربنا، واگذاری یک قطعه زمین تجاری به مسجد مهرشهر و اصلاح شرط افتتاح درمهرماه90

همتی نیکزاد مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی