سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

1- با توجه به عدم انتخاب پیمانکار در موعد مقرر به دلیل فقدان پیمانکار مناسب، عبارت «به شرط افتتاح در مهر ماه 90» در بند 48 مصوبات سفر گذشته به استان خوزستان در مورخ 9 آذر 1389،به عبارت «به شرط افتتاح تا تیرماه 91» اصلاح می شود.

2-ظرف یکماه آینده یک ورزشگاه، یک مدرسه و یک مسجد از طریق تهاتر با کاربری های تجاری قراداد بسته شده و شروع شود. در ضمن با آگهی فراخوان یک قطعه زمین به قیمت کارشناسی، ساخت یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ ظرف یک ماه آینده شروع شود.

3- مقرر شد قیمت آسانسور حداکثر هر متر مربع ده هزار تومان ابلاغ شده و بین واحدها سرشکن شود.

4- از سهمیه مدارسی که تا سفت کاری تحویل سازمان نوسازی می شود، یک مدرسه در سایت دزفول ساخته شود.

5- مقرر شد به تعداد واحدهای موجود، اسامی متقاضیان مشخص و در سامانه ثبت شوند؛ سپس به میزان متقاضی مازاد، ثبت نام صورت پذیرفته و جهت تصمیم گیری در خصوص انعقاد تفاهمنامه جدید بمیزان ثبت نامی گزارش شود.

6- با توجه به اینکه تعدادی از واحدها از تفاهم نامه قبلی و تعدادی از تفاهم نامه جدید قرارداد بسته شده مقرر شد با بررسی و تفاهم اتحادیه، اداره کل استانی و پیمانکار ما به التفاوت محاسبه و هر دو قرارداد به یک شکل تکمیل شوند.

7- مقرر شد مسجد با شبستان 500 متر مربعی هر چه سریعتر شروع شده و یک قطعه تجاری جهت هزینه های جاری مسجد با قیمت کارشناسی تهاتر و به مسجد ملحق شود.

وزیر مسکن
علی نیکزاد


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی