سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

چهارشنبه 22 تیرماه 1390
دیروز مجمع سالیانه اتحادیه در محل سالن جلسات کانون نظام مهندسی خوزستان برگزار شد. در این جلسه مدیران تعاونی های مسکن شهرستان دزفول، اعضای هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه حضور داشتند.

مجمع سالیانه، مهرشهر دزفول

مجمع سالیانه، مهرشهر دزفول

در ابتدای مراسم مهندس ایازی رییس سازمان نظام مهندسی دزفول در سخنانی به ارائه گزارش از روند اجرای نظارت بر ساخت و ساز مهرشهر پرداختند.

مجمع سالیانه، مهرشهر دزفول

مهندس جنتی ناظر عالیه طرح آماده سازی مهرشهر نیز در سخنانی از روند اجرای آماده سازی و انجام مقدمات جهت آماده سازی مرحله دوم (آسفالت، جدول بندی و ...) خبر دادند.

مجمع سالیانه، مهرشهر دزفول

جناب آقای کیارسی رییس اداره تعاون شهرستان که به عنوان کارشناس و مجری در جلسه حضور داشتند، نکاتی را در باب مجمع عمومی مطرح نمودند.

مجمع سالیانه، مهرشهر دزفول

مدیرعامل اتحادیه جناب آقای طهرانی نژاد گزارش مالی سال گذشته را به استحضار مدیران تعاونی های حاضر در جلسه رسانده و اسپس انتخاب بازرسان به رای گذاشته شد.

مجمع سالیانه، مهرشهر دزفول

در این رای گیری آقایان
1-محمد رجایی پور
2- عبدالرضا نادبی زاده
3- احسان پورمحمود
به عنوان بازرسان اصلی و آقای سعید سعادت کیا به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی