سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

سومین دوربین مداربسته مهرشهر در مکان پروژه راه اندازی و نصب شد.
این دوربین در پنجمین طبقه از بلوک سوم سایت 11-3 قرار گرفته و بزودی جهت مشاهده عموم بر روی سایت اتحادیه قرار خواهد گرفت.


سومین دوربین مهرشهر دزفول

سومین دوربین مهرشهر دزفول

سومین دوربین مهرشهر دزفول

سومین دوربین مهرشهر دزفول

سومین دوربین مهرشهر دزفول

سومین دوربین مهرشهر دزفول

سومین دوربین مهرشهر دزفول

سومین دوربین مهرشهر دزفول

عکس: سعید علیزاده


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی