سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

قسط هفتم متقاضیان گروهی از ابتدای شهریور ماه از متقاضیان دریافت خواهد شد.
متقاضیان می بایست مبلغ یک میلیون تومان به حساب شماره 1460722746 بانک ملت به نام اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر واریز نموده و اصل و کپی فیش را به دفتر اتحادیه تحویل دهند.


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی