سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

صبح امروز مهندس مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی، به همراه مهندس دهقانی مدیرکل اداره مسکن استان خوزستان، از روند اجرای ساخت و ساز در مهرشهر بازدید نمودند.

مهندس مهرآبادی - مهرشهر دزفول

ایشان پس از بازدید از پروژه و استماع گزارش مدیرعامل اتحادیه آقای طهرانی نژاد، ضمن تشکر از دست اندرکاران پروژه، از کیفیت و قیمت تمام شده ساختمانها ابراز رضایت نمودنده و ابراز داشتند که در پروژه مهرشهر هماهنگی ها خوب است و سرعت اجرای پروژه دو برابر مسکن مهر کرج است در حالی که شروع هر دو پروژه همزمان بوده است.

مهندس مهرآبادی - مهرشهر دزفول

مهندس مهرآبادی - مهرشهر دزفول

مهندس مهرآبادی - مهرشهر دزفول

ایشان با درخواست اتحادیه در خصوص تسریع در شروع پروژه ی ورزشگاه، مجموعه تجاری، فرهنگسرا و مرکز بهداشت در سایت مهرشهر پیشنهاداتی به منظور واگذاری کار به بخش خصوصی به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه ابراز نمودند.
مهندس مهرآبادی همچنین با واگذاری یک قطعه زمین تجاری به قیمت منطقه ای به مسجد جهت هزینه های مسجد و امور فرهنگی موافقت نمودند.


مهندس مهرآبادی - مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی