سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

ریاست سازمان مسکن و شهرسازی  خوزستان از روند اجرای پروژه مهر شهر دزفول بازدید کرد.
مهندس دهقانی که به همراه جمعی از مسئولین از محل پروژه بازدید می کردند ضمن  قدردانی از دست اندرکاران مسکن مهر شهرستان توصیه های لازم را جهت تسریع و پیشرفت سریعتر کار آماده سازی به مدیریت اتحادیه مسکن و همچنین سازمان عمرانی شهرسازی  را ارائه کردند.

بازدید مهندس دهقانی از طرح مسکن مهر دزفولبازدید مهندس دهقانی از طرح مسکن مهر دزفول
پس از این بازدید وی به همراه مسئولین شهری در محل فرمانداری شهرستان و با حضور معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه دزفول نسبت به بررسی  طرح مسکن مهر دشهرستان اقدام نمودند.

ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی