سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

روز جمعه 4 آذر بازدید گروه هایی از متقاضیان که تاکنون به محل پروژه دعوت نشده بودند، انجام گرفت.
در این بازدید گروه های 24 تا 31 و نیز 43 تا 46 از محل ساختمانهای خود در مهرشهر دیدن کردند.
دعوت از این گروه ها در محل سایت های پروژه مهرشهر دزفول و نیز پروژه مهرشهر دزفول و پروژه مهرشهر دزفول (شرکت های مجذوب سازه خوزستان و سازه 2000 شمال) صورت گرفت.
در این دیدارها مدیرعامل اتحادیه آقای طهرانی نژاد در مورد چگونگی پیشرفت پروژه از قبل از آماده سازی تا زمان ساخت توضیحاتی ارائه دادند.
همچنین به کلیه حاضرین پکیج های اطلاع رسانی محتوی عملکرد اتحادیه و نیز یک دی وی دی شامل عکسهایی از سایت پلان و عکسهایی از نمونه تکمیل شده ساختمانها و نیز کلیپی از پروژه به متقاضیان داده شد.
تا این تاریخ کلیه گروه ها از طرح مهرشهر بازدید کرده اند.


بازدید پروژه مهرشهر دزفول

بازدید پروژه مهرشهر دزفول

بازدید پروژه مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی