سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

ابتدای هفته جاری، آسفالت ورودی اصلی سایت مهرشهر  از ابتدای پردیس دانشگاهی تا میدان ورودی (میدان مهر) توسط شهرداری دزفول به انجام رسید.

آسفالت مهرشهر دزفول

آسفالت مهرشهر دزفول

آسفالت مهرشهر دزفول

آسفالت مهرشهر دزفول

آسفالت مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی