سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

پس از جلسات متعدد با پیمانکاران، بر اساس مصوبه شورای مسکن سهم آورده متقاضیان به میزان سه میلیون تومان تعدیل یافته است.
دلایل تعدیل سهم آورده به این شرح است:
1- افزایش زیربنای ناخالص از 106 به 110 متر مربع (جمعا 1200000 تومان)

2- تعدیل به قرارداد پیمانکاران (1000000 توامن به ازای هر واحد)
3- اضافه کاری های پیمانکاران تا سقف 500000 تومان به ازای هر واحد (اجرای سیستم آتش نشانی، مجزا سازی سیستم آبرسانی و...)
4- هزینه صدور پایان کار، عوارض تفکیک، اجرای دیوار محوطه و... (700000 هزار تومان به ازای هر واحد)
5- افزایش هزینه آماده سازی


متراژ زیربنا قبلا بر اساس پیش بینی بوده است و متراژ فعلی بر اساس اندازه گیری واقعی می باشد.


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی