سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

1- با انجام انتخاب واحد 3 گروه مستقر در سایت مسکن مهر دزفول مهرشهر دزفول در روزهای یکشنبه و دوشنبه، تاکنون 12 گروه از متقاضیان واحد های خود را انتخاب کرده اند.
لازم به توضیح است تمام متقاضیان می بایست قبل از زمان انتخاب واحد، تمام آورده خود را تکمیل نموده و یا به میزان بدهی خود، چک به دفتر اتحادیه تحویل دهند.


2- در ماه گذشته، با تعطیلی کارگاه سایت های مسکن مهر دزفول مهرشهر دزفول و مسکن مهر دزفول مهرشهر دزفول توسط پیمانکار ساخت این سایت ها (شرکت سازه 2000 شمال)، تمامی موجودی انبار این شرکت در مهرشهر توقیف شد.
ضمنا با اطلاعاتی که به دست هیئت مدیره اتحادیه رسید، مشخص شد تعداد زیادی از مصالح و تجهیزات و لوازم این شرکت که جهت ساخت واحدهای مسکونی مهرشهر خریداری شده بودند، به انباری واقع در شهرستان اندیمشک انتقال پیدا کرده اند. با اطلاع از مکان انبار، و اخذ حکم دادستانی دزفول و اندیمشک، تمام موجودی انبار صورتجلسه و توقیف گردیده و پرونده جهت بررسی به دادگاه ارائه گردید.
لازم به ذکر است پیگیری جهت تعویض هر چه سریعتر پیمانکار ادامه دارد.


3- دستورالعمل نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر کشور، توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است که مفاد آن بزودی به اطلاع خواهد رسید.


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی